đọc tin nhanh

Vinh danh 50 tài năng trẻ quốc tế tại Việt Nam

Chương trình được sáng lập và thực hiện bởi hoa hậu trí tuệ Phạm Thị Thanh Nhung – Đại sứ thanh niên Liên Hiệp Quốc. Đây là một hành trình tìm kiếm, đồng hành và đào tạo cho các nhân tài nhí đất Việt khắp năm châu. Top 50 tài năng trẻ là 50 đại sứ truyền cảm hứng trẻ Việt Nam. Kiến tạo đã có mặt tại London, Birmingham, Manchester, Scotland và Việt Nam.