đọc tin nhanh

Khảo sát Kiến trúc Phật giáo Việt Nam các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ

Để chuẩn bị cho Hội thảo khoa học về “Kiến trúc Phật giáo Việt Nam: Thống nhất trong đa dạng” vào tháng 4/2023, tại Hà Nội và chuẩn bị tổng kết 5 năm nhiệm kỳ khoá VIII của Ban Văn hóa TƯ, từ ngày 16 – 25/9/2022 lãnh đạo Ban Văn hoá TƯ GHPGVN phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia