đọc tin nhanh

Lương y Phạm Ngọc Khánh giúp hàng ngàn người bị thoát vị đĩa đệm tìm lại được niềm vui sức khỏe

Bằng tài năng, kinh nghiệm, kiến thức của mình lương y Phạm Ngọc Khánh nhiều năm qua đã giúp hàng ngàn bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm và nhiều chứng bệnh khác thoát khỏi nỗi đau bệnh tật, tìm lại được nhiềm vui sức khỏe trong cuộc sống