đọc tin nhanh

Tiên phong đón đầu “công nghệ xanh”, phát triển và bền vững

Với nền tảng vững chắc, thế mạnh về khoa học và công nghệ cao, cùng đội ngũ cán bộ chuyên môn sâu, Công ty Hóa dầu Công nghệ cao HI-PEC ngày càng khẳng định vị trí đặc biệt của mình trong lĩnh vực ngành sơn tại Việt Nam, nhất là những sản phẩm thế mạnh hướng đến “xanh hóa” – thân thiện với môi trường trong thời đại 4.0.