đọc tin nhanh

Ngày 12-2-2023 (22 tháng Giêng năm Quý Mão), chùa Huyền Trang (huyện Nhà Bè, TP. HCM) kết hợp với Trung tâm nhân đạo Từ Tâm hướng dẫn Phật tử và các nhà hảo tâm hành hương đầu năm cúng dường đến 300 vị Tôn đức các chùa thuộc Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai.

z4106013340097_72b1ca3720ebbcfd3930d54c9a8dcef9-1920x1440
Đạo tràng chùa Huyền Trang hành hương cúng dường chư Tôn đức

z4106022728974_cc5e425314f835d7395d4ff8e3854a5c

z4106022695969_d95379308585eeea76fa540cf3951a3a

z4106013334328_457cb742602002b22f1ceb4b2236a2e7-1920x1440

z4106013360820_1a7b5c795c9d2ef53ff67f7245ba3506-1920x1440

Chứng minh tại buổi lễ cúng dường có  TT. Thích Giác Thể, TT. Thích Tắc Tịnh, TT. Thích Tâm Trí, TT. Thích Hạnh Danh, TT. Thích Nguyên Chân, TT. Thích Bảo Nguyên, Đại đức Thích Minh Chiếu cùng chư Tôn đức Tăng Ni BTS PG thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Giác Tiến, Tri sự chùa Huyền Trang cùng chư Tôn đức trong đoàn đã hướng dẫn các Phật tử tác bạch cúng dường tới chư Tôn đức Tăng Ni các chùa ở khu vực Núi Dinh (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu) và cúng dường các thiền đường Liễu Quán 1, Liễu Quán 2, thiền viện Quy Sơn, thiền đường Pháp Thành 2 và thiền viện Duy Lực (Biên Hòa – Đồng Nai).

Thượng toạ Thích Bảo Nguyên thay lời cho chư Tôn đức chứng minh có vài lời đạo từ sách tấn tới toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong đoàn.

Được biết, phẩm vật cúng dường tổng kinh phí 400 triệu đồng do quý Phật tử và Mạnh thường quân phát tâm hỷ cúng.

z4106013340097_72b1ca3720ebbcfd3930d54c9a8dcef9-1920x1440

z4106013334899_a60797509990fe373f38698b117cb40e-1920x1440

z4106013334824_e953273f23f88617bb570f6a3197463e-1920x1440

z4106013361268_0ae92cc5e3d1cdf697addc5e1404e981-1920x1440

z4106013334328_457cb742602002b22f1ceb4b2236a2e7-1920x1440

z4106022757022_68ee30a8747725d558c7409802a34d7d

Tin, ảnh : Sư Chơn Minh