đọc tin nhanh

Tỏa sáng thương hiệu

Xây dựng nhân hiệu, thương hiệu là yếu tố vô cùng quan trọng trong việc khẳng định tên tuổi của chính doanh nhân, doanh nghiệp trong tình hình kinh tế có nhiều chuyển biến hiện nay. Đặc biệt, là khi tất cả các ngành nghề bước vào giai đoạn chuyển đổi số, để theo kịp với xu hướng toàn cầu.