đọc tin nhanh

Từ 1/10 tới sẽ có 20 loại hàng hoá, dịch vụ được Nhà nước độc quyền trong hoạt động thương mại.

Theo nội dung Nghị định 94 về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại vừa được ban hành, sản xuất vàng miếng, xuất – nhập khẩu vàng nguyên liệu sản xuất vàng miếng, phát hành xổ số kiến thiết, nhập khẩu thuốc lá điếu, hay truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia… là những hàng hoá, dịch vụ Nhà nước giữ độc quyền thương mại.

nha-nuoc-doc-quyen-san-xuat-vang-mieng-phat-hanh-xo-so-kien-thiet

Phát hành xổ số kiến thiết nằm trong số 20 loại hàng hoá, dịch vụ Nhà nước sẽ giữ độc quyền.

Hình thức độc quyền có thể do cơ quan Nhà nước trực tiếp thực hiện, hoặc chỉ định cho tổ chức, cá nhân nhưng phải có văn bản chỉ định của người đứng đầu cơ quan quản lý.

Hoạt động độc quyền Nhà nước sẽ thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền các cấp không được quy định hoạt động, hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền Nhà nước.

 20 hàng hóa, dịch vụ Nhà nước độc quyền thương mại:

1. Hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích, quốc phòng, an ninh

2. Sản xuất, mua, bán, xuất, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, vận chuyển quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp

3. Sản xuất vàng miếng

4. Xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng

5. Phát hành xổ số kiến thiết

6. Nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà (trừ trường hợp nhập khẩu để kinh doanh bán hàng miễn thuế)

7. Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc danh mục dự trữ quốc gia

8. In, đúc tiền

9. Phát hành tem bưu chính Việt Nam

10. Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ pháo hoa và các dịch vụ liên quan đến pháo hoa

11.Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội

12. Dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải (vận hành hệ thống đèn biển, vận hành hệ thống luồng hàng hải công cộng)

13. Dịch vụ công ích thông tin duyên hải (quản lý, vận hành khai thác hệ thống đài thông tin duyên hải)

14. Bảo đảm hoạt động bay (dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn)

15. Hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư (quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt, không bao gồm bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt)

16. Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện; kè biển trong trường hợp giao kế hoạch

17. Cung ứng dịch vụ lâm nghiệp tại rừng đặc dụng (trừ khu rừng bảo vệ cảnh quan được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế thuê để bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái – môi trường)

18. Xuất bản (không bao gồm hoạt động in và phát hành) xuất bản phẩm

19. Quản lý, duy trì, khai thác mạng bưu chính công cộng

20. Cung ứng dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.

Anh Minh